Het thema Moeder en Kind is overal op de wereld aanwezig maar elke keer met verschillende accenten. Hierbij een dwarsdoorsnede van wat ik in Bhutan aantrof.