Around Mandalay you will find a lot of small villages. Although the people do not see so many tourists they are overwhelming warm and friendly to strangers.

In deze serie komen de mensen van de dorpen rondom Mandalay in beeld. Hoewel ze nauwelijks toeristen zien zijn ze niet afstandelijk noch opdringerig. De openheid (bijna naïviteit) is hartverwarmend en als je niet te luidruchtig en te dwingend bent (zoals we dat kennen van verschillende westerlingen) komt aan hun vriendelijkheid geen eind.