In Nepal is het gebruikelijk dat door monniken instrumenten worden gebruikt om de gebeden te begeleiden. Gebeden zijn het uitspreken van spreuken van oude wijze mannen die afhankelijk van de fase waarin ze verkeren onder andere Buddha, Lama of Rinpuche worden genoemd.De begeleiding is geen vorm van muziek maar meer het aangeven van een ritme. Dit geheel van het uitspreken van spreuken met de geluidsbegeleiding kan wel 2 uren duren. Mij verveelde het niet maar het zitten op de grond (ook met een kussen) kon op den duur wel pijnlijk zijn. Deze foto’s zijn tijdens gebedceremonies in kloosters genomen en tijdens de oefeningen die iedere middag in de open lucht worden gehouden.