Vanochtend in Wangdit stortregende het. De moesson (monsoon)┬ábegint rondom deze tijd. Het normale leven gaat echter gewoon door. De kinderen gaan naar school en de markt wordt zo goed en kwaad als het kan ingericht. Ook wij gaan dadelijk op stap langs waarschijlijk moeilijk begaanbare wegen naar een hooggelegen klooster. Kinderen lopen het schoolterrein op….